Bij Electrobee.nl doen we er alles aan om onze klanten hoogwaardige producten en uitzonderlijke klantenservice te bieden. Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, bieden wij een retour- en terugbetalingsbeleid van 14 dagen.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending en terugbetaling, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de over- eenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Abberdaan 210, 1046 AB te Amsterdam, Nederland, klantenservice@electrobee.nl, Telefoon: 085-0161360 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijge- voegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de her- roepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voor- dat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzon- dering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van leve- ring dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder ge- val niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de over- eenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft te- ruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Als u vragen heeft over ons retour- en terugbetalingsbeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 085-0161360 of e-mail klantenservice@electrobee.nl. We zijn hier om u te helpen en ervoor te zorgen dat u een positieve winkelervaring bij ons heeft.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te her- roepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waarde- vermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat ver- der gaat dan nodig is om de aard, de kenmer- ken en het werking van de goederen vast te stellen.